Publicatie

Financiële sector zet voortrekkersrol Klimaatcommitment door

8 mei 2024 | 3 min. leestijd

Banken, verzekeraars, pensioenfondsen en vermogensbeheerders gaan hun inzet op de financiering van de energietransitie intensiveren. In het nieuwe Werkplan Klimaatcommitment is vastgelegd op welke wijze de financiële sector haar internationale voortrekkersrol op klimaatgebied blijft vervullen. Zo gaan financiële partijen onderling en samen met externe partners kennis en ervaring op dit terrein verder verdiepen en uitwisselen.

Lees verder

Publicatie

Klimaatcommitment financiële sector – Derde voortgangsrapportage

9 februari 2024 | 2 min. leestijd

De nadruk in deze derde voortgangsrapportage ligt op de voortgang die de sector het afgelopen jaar heeft geboekt ten aanzien van het meten en rapporteren van het CO2-gehalte van relevante financieringen en beleggingen van financiële instellingen.

Lees verder

Nieuws

Inschrijven 10e Klimaatwerkconferentie: “het weer van de toekomst”

20 oktober 2023 | 2 min. leestijd

Klimaat-ontwikkelingen zijn ook van groot belang voor de financiёle sector, bijvoorbeeld voor beleggingen en verzekeringen. Onderwerp van de 10e Klimaatwerkconferentie

Lees verder

Nieuws

Herziene leidraad Klimaatcommitment

20 juli 2023 | 2 min. leestijd

In 2022 hebben de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB), Verbond van Verzekeraars, Pensioenfederatie en Dutch Fund and Asset Management Association

Lees verder

Nieuws

Afscheid voorzitter Femke de Vries

30 juni 2023 | 2 min. leestijd

Op woensdag 28 juni nam de Commissie Financiële Sector Klimaatcommitment afscheid van voorzitter Femke de Vries. De commissie bedankte de

Lees verder

Nieuws

Financiële sector: ‘Samen met overheid en bedrijven verduurzaming versnellen’

13 maart 2023 | 5 min. leestijd

Alle financiële instellingen die in 2019 het Klimaatcommitment financiële sector hebben ondertekend, hebben voldaan aan hun belofte uiterlijk eind 2022 klimaatactieplannen op te leveren, zo blijkt uit een rapport van KPMG. De sector wil graag samen met de overheid en bedrijven nu de volgende stappen zetten en de verduurzaming van de economie versnellen. Met het publiceren van de actieplannen geven de financiële instellingen aan dat ze zich inzetten voor oplossingen om de klimaatdoelen van Parijs te halen.

Lees verder

Nieuws

Leaders in Sustainable Finance Event en podcastserie

4 januari 2023 | 3 min. leestijd

Op 26 januari aanstaande vindt het Leaders in Sustainable Finance Event plaats. Hier worden partijen bij elkaar gebracht, van ministerie tot verzekeraar, van de grote industrie tot NGO.

Lees verder

Nieuws

Terugblik Klimaatwerkconferentie november 2022

21 december 2022 | 2 min. leestijd

Op dinsdagmiddag 29 november vond de 8e Klimaatwerkconferentie plaats. De werkconferentie werd dit keer georganiseerd door de Pensioenfederatie in samenwerking met DUFAS, Verbond van Verzekeraars, Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) en het Platform voor Duurzame Financiering.

Lees verder

Nieuws

Klimaatcommitment Financiële Sector: 90% meet CO2 in portefeuille

20 december 2022 | 4 min. leestijd

Van de financiële instellingen die in 2019 hun handtekening zetten onder het Klimaatcommitment meet en rapporteert 90% het CO2-gehalte van hun financieringen en beleggingen. Dit blijkt uit de KPMG-rapportage over 2021 die het Ministerie van Financiën vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Na het in kaart brengen van het CO2-gehalte van hun financieringen en beleggingen kunnen de instellingen met concrete actieplannen hun CO2-reductiedoelstellingen uitvoeren.

Lees verder

Publicatie

Klimaatcommitment financiële sector – Tweede voortgangsrapportage

19 december 2022 | 2 min. leestijd

Dit is de tweede voortgangsrapportage waarin de ontwikkeling van de Nederlandse financiële sector en de afstemming daarvan op het Nederlandse Klimaatcommitment en het Klimaatakkoord van Parijs wordt beschreven. Het beschrijft de voortgang van het meten van en rapporteren over het CO2e-gehalte in portefeuilles en actieplannen van de deelnemende instellingen. Deze rapportage geeft ondertekenaars en andere geïnteresseerden inzicht in de voortgang die is geboekt bij het realiseren van de afspraken uit het Klimaatcommitment. De verzamelde informatie is door de instellingen aan de hand van het Raamwerk Klimaatcommitment Financiële Sector aan KPMG verstrekt. De informatie komt veelal uit jaar- en duurzaamheidsverslagen.

Lees verder

Nieuws

“No time to waste als het gaat om klimaatverandering. Toekomstige generaties rekenen op ons.”

28 november 2022 | 7 min. leestijd

De financiële sector zette in 2019 de handtekening onder het Klimaatcommitment Financiële Sector. Uiterlijk eind 2022 publiceren de deelnemers hun actieplannen. De verwachtingen zijn hooggespannen. Doet de sector wel genoeg? Femke de Vries, onafhankelijk voorzitter van de Commissie Financiële Sector Klimaatcommitment is kritisch. Maar haar oproep geldt niet alleen de financiële sector.

Lees verder

Nieuws

Klimaatplannen financiële sector met leidraad beter te vergelijken

21 oktober 2022 | 3 min. leestijd

Duidelijkheid creëren over welke elementen in een actieplan thuishoren en de meting van het CO2-gehalte van financieringen en beleggingen. Om dit doel te bereiken, hebben de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB), Verbond van Verzekeraars, Pensioenfederatie en Dutch Fund and Asset Management Association (DUFAS)  een leidraad ontwikkeld. De leidraad is bedoeld voor de ruim 50 financiële instellingen die in 2019 het Klimaatcommitment financiële sector hebben getekend.

Lees verder

Publicatie

Brieven aan de ministers Kaag en Jetten

29 maart 2022 | 2 min. leestijd

Op 29 maart 2022 schrijven de vier koepels een brief aan minister Kaag en een brief aan minister Jetten. Met

Lees verder

Nieuws

Terugblik op de Klimaatwerkconferentie

29 maart 2022 | 2 min. leestijd

Op 24 maart vond de zevende Klimaatwerkconferentie plaats, georganiseerd door het Verbond, DUFAS, de Nederlandse Vereniging van Banken en de Pensioenfederatie samen.

Lees verder

Nieuws

“Van elkaar leren over de sectoren heen – een van de krachten van het Klimaatcommitment”

25 maart 2022 | 5 min. leestijd

2022 is een spannend jaar. Zo opende Iris van de Looij, algemeen directeur van Dutch Fund and Asset Management Association (DUFAS), op 24 maart de online Klimaatwerkconferentie van de financiële sector.

Lees verder

Nieuws

BPL Pensioen tekent Klimaatcommitment

10 januari 2022 | 2 min. leestijd

BPL Pensioen heeft haar handtekening gezet onder het Klimaatcommitment.

Lees verder

Nieuws

VGZ zet handtekening onder Klimaatcommitment

15 december 2021 | 2 min. leestijd

Als eerste zorgverzekeraar heeft Coöperatie VGZ haar handtekening gezet onder het Klimaatcommitment van de Nederlandse financiële sector uit 2019. Daarmee gaat ook VGZ een belangrijke bijdrage leveren aan de doelstellingen van het Akkoord van Parijs en het Klimaatakkoord.

Lees verder

Nieuws

Financiële sector wil ook zelf ‘meer boter bij de vis’

1 december 2021 | 2 min. leestijd

Nederland loopt voorop in de financiële wereld. Maar het is nog lang niet genoeg, vindt ook de financiële sector zelf. Dat is de conclusie uit het webinar ‘Het Grote Geld en het klimaat’.

Lees verder

Nieuws

Financiële sector op koers met afspraken Klimaatcommitment

28 oktober 2021 | 6 min. leestijd

89% van de financiële instellingen, die deel uitmaken van het Klimaatcommitment, hebben de CO2-gehalte van hun financieringen en beleggingen in kaart gebracht. Daarnaast heeft 51% van de ondertekenaars actieplannen opgesteld om bij te dragen aan het akkoord van Parijs. Iets meer dan de helft loopt dus vooruit en voert sneller de gemaakte afspraken in het Klimaatcommitment uit. Dat blijkt uit een door KPMG opgestelde voortgangsrapportage die het ministerie van financiën vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Lees verder

Publicatie

Klimaatcommitment financiële sector – Eerste voortgangsrapportage

7 oktober 2021 | 2 min. leestijd

Begeleidende brief eerste voortgangsrapportage Klimaatcommitment Eerste voortgangsrapportage Klimaatcommitment van de financiële sector First progress report of the financial sector’s Climate

Lees verder

Nieuws

UBP ondertekent Klimaatcommitment

7 juni 2021 | 2 min. leestijd

UBP Asset management heeft zich op eigen initiatief officieel aangesloten bij het Klimaatcommitment van de financiële sector. In mei 2021 zette zij haar handtekening. Het totaal aantal partijen dat het commitment heeft ondertekend staat daarmee op 55.

Lees verder

Nieuws

Vijfde Klimaatwerkconferentie Financiële Sector

26 mei 2021 | 5 min. leestijd

De vijfde Klimaatwerkconferentie Financiële Sector op 20 mei stond in het teken van NU versnellen én successen laten zien. Want de stip op de horizon is bekend: in 2030 stoot Nederland 49% minder CO2 uit dan in 1990. De Nederlandse financiële sector loopt internationaal voorop in haar bijdrage aan de Parijse klimaatdoelen. Maar kán niet zonder de overheid als maker en aanjager van (Europees) beleid, zodat de sector gerichte klimaatinvesteringen kan doen om zo bedrijven te ondersteunen in de transitie. Handen nog verder uit de mouwen, was de oproep in online werkconferentie.

Lees verder

Nieuws

“Zie duurzaamheid niet louter in het licht van compliance en risico. Maar als een kans om je concurrent voor te zijn.”

25 mei 2021 | 4 min. leestijd

Door waarde te verengen tot financiële waarde en alles door markten te laten beprijzen, veroorzaken we roofbouw op onze planeet. Duurzaam kapitalisme, daar moeten we naartoe, zegt sustainable finance expert Willem Schramade. Schramade – zelf afkomstig uit de financiële sector – is op 20 mei panellid in de vijfde online Klimaatwerkconferentie, georganiseerd door banken, verzekeraars, vermogensbeheerders en pensioenfondsen. Wees ambitieuzer, is Schramades boodschap aan de sector.

Lees verder

Nieuws

Financiële sector stuurt brief aan informateur – “Nieuw kabinet moet inzetten op meer regie en snelheid bij klimaattransitie”

21 mei 2021 | 2 min. leestijd

Met deze snelheid gaan we de doelen van het klimaatakkoord van Parijs niet halen. Daarom moet een nieuw kabinet een stevige regierol nemen en de onzekerheden over toekomstig klimaatbeleid doorbreken. Op die manier kan de financiële sector, naast de huidige actieplannen, een gerichte bijdrage leveren aan de broodnodige klimaatinvesteringen. Dit schrijven de samenwerkende partijen onder het klimaatcommitment van de financiële sector - Dutch Fund and Asset Management Association (DUFAS), Nederlandse Vereniging van Banken (NVB), Pensioenfederatie en Verbond van Verzekeraars – in een brief aan informateur Hamer.

Lees verder

Publicatie

Klimaatcommitment van de financiële sector

15 april 2021 | 2 min. leestijd

De financiële sector (banken, pensioenfondsen, verzekeraars en vermogensbeheerders) neemt het initiatief om een bijdrage te leveren aan de uitvoering van

Lees verder

Publicatie

Brief voortgang Klimaatcommitment

31 maart 2021 | 2 min. leestijd

Op 30 oktober 2020 schrijft de sector een brief aan de minister van Financiën. In de brief staat welke acties

Lees verder

Nieuws

Rapportage voortgang Klimaatcommitment naar Tweede Kamer

30 november 2020 | 4 min. leestijd

Ruim de helft van de financiële instellingen die het Klimaatcommitment hebben ondertekend, publiceert nu al over het CO2-gehalte van hun beleggingen en financieringen, terwijl de sector zich pas vanaf boekjaar 2020 daartoe verplicht heeft.

Lees verder

Nieuws

Vierde Klimaatwerkconferentie

24 november 2020 | 3 min. leestijd

‘Transitie en duurzaamheid in de financiële sector: wat betekent dit voor u?’ Met deze vraag ging professor Jan Rotmans (EUR) na zijn inleiding het gesprek aan met de vier koepelvoorzitters op de derde klimaatconferentie.

Lees verder

Nieuws

Derde Klimaatwerkconferentie

6 juni 2020 | 2 min. leestijd

Hoe staat het met het klimaatcommitment van de financiële sector? In de afgelopen periode is op allerlei niveaus doorgewerkt aan de verdere borging van het klimaatcommitment voor de sector.

Lees verder

Nieuws

Financiële sector ondertekent Klimaatcommitment

10 juli 2019 | 5 min. leestijd

Circa vijftig banken, verzekeraars, pensioenfondsen en vermogensbeheerders en hun koepels hebben zich vandaag gecommitteerd aan de klimaatdoelen van het kabinet.

Lees verder

Copyright © 2024 Klimaatcommitment