Terugblik op de Klimaatwerkconferentie

29 maart 2022 | 2 min. leestijd

Op 24 maart vond de zevende Klimaatwerkconferentie plaats, georganiseerd door het Verbond, DUFAS, de Nederlandse Vereniging van Banken en de Pensioenfederatie samen.

Lees verder

“Van elkaar leren over de sectoren heen – een van de krachten van het Klimaatcommitment”

25 maart 2022 | 5 min. leestijd

2022 is een spannend jaar. Zo opende Iris van de Looij, algemeen directeur van Dutch Fund and Asset Management Association (DUFAS), op 24 maart de online Klimaatwerkconferentie van de financiële sector.

Lees verder

BPL Pensioen tekent Klimaatcommitment

10 januari 2022 | 2 min. leestijd

BPL Pensioen heeft haar handtekening gezet onder het Klimaatcommitment.

Lees verder

VGZ zet handtekening onder Klimaatcommitment

15 december 2021 | 2 min. leestijd

Als eerste zorgverzekeraar heeft Coöperatie VGZ haar handtekening gezet onder het Klimaatcommitment van de Nederlandse financiële sector uit 2019. Daarmee gaat ook VGZ een belangrijke bijdrage leveren aan de doelstellingen van het Akkoord van Parijs en het Klimaatakkoord.

Lees verder

Financiële sector wil ook zelf ‘meer boter bij de vis’

1 december 2021 | 2 min. leestijd

Nederland loopt voorop in de financiële wereld. Maar het is nog lang niet genoeg, vindt ook de financiële sector zelf. Dat is de conclusie uit het webinar ‘Het Grote Geld en het klimaat’.

Lees verder

Financiële sector op koers met afspraken Klimaatcommitment

28 oktober 2021 | 6 min. leestijd

89% van de financiële instellingen, die deel uitmaken van het Klimaatcommitment, hebben de CO2-gehalte van hun financieringen en beleggingen in kaart gebracht. Daarnaast heeft 51% van de ondertekenaars actieplannen opgesteld om bij te dragen aan het akkoord van Parijs. Iets meer dan de helft loopt dus vooruit en voert sneller de gemaakte afspraken in het Klimaatcommitment uit. Dat blijkt uit een door KPMG opgestelde voortgangsrapportage die het ministerie van financiën vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Lees verder

UBP ondertekent Klimaatcommitment

7 juni 2021 | 2 min. leestijd

UBP Asset management heeft zich op eigen initiatief officieel aangesloten bij het Klimaatcommitment van de financiële sector. In mei 2021 zette zij haar handtekening. Het totaal aantal partijen dat het commitment heeft ondertekend staat daarmee op 55.

Lees verder

Vijfde Klimaatwerkconferentie Financiële Sector

26 mei 2021 | 5 min. leestijd

De vijfde Klimaatwerkconferentie Financiële Sector op 20 mei stond in het teken van NU versnellen én successen laten zien. Want de stip op de horizon is bekend: in 2030 stoot Nederland 49% minder CO2 uit dan in 1990. De Nederlandse financiële sector loopt internationaal voorop in haar bijdrage aan de Parijse klimaatdoelen. Maar kán niet zonder de overheid als maker en aanjager van (Europees) beleid, zodat de sector gerichte klimaatinvesteringen kan doen om zo bedrijven te ondersteunen in de transitie. Handen nog verder uit de mouwen, was de oproep in online werkconferentie.

Lees verder

“Zie duurzaamheid niet louter in het licht van compliance en risico. Maar als een kans om je concurrent voor te zijn.”

25 mei 2021 | 4 min. leestijd

Door waarde te verengen tot financiële waarde en alles door markten te laten beprijzen, veroorzaken we roofbouw op onze planeet. Duurzaam kapitalisme, daar moeten we naartoe, zegt sustainable finance expert Willem Schramade. Schramade – zelf afkomstig uit de financiële sector – is op 20 mei panellid in de vijfde online Klimaatwerkconferentie, georganiseerd door banken, verzekeraars, vermogensbeheerders en pensioenfondsen. Wees ambitieuzer, is Schramades boodschap aan de sector.

Lees verder

Financiële sector stuurt brief aan informateur – “Nieuw kabinet moet inzetten op meer regie en snelheid bij klimaattransitie”

21 mei 2021 | 2 min. leestijd

Met deze snelheid gaan we de doelen van het klimaatakkoord van Parijs niet halen. Daarom moet een nieuw kabinet een stevige regierol nemen en de onzekerheden over toekomstig klimaatbeleid doorbreken. Op die manier kan de financiële sector, naast de huidige actieplannen, een gerichte bijdrage leveren aan de broodnodige klimaatinvesteringen. Dit schrijven de samenwerkende partijen onder het klimaatcommitment van de financiële sector - Dutch Fund and Asset Management Association (DUFAS), Nederlandse Vereniging van Banken (NVB), Pensioenfederatie en Verbond van Verzekeraars – in een brief aan informateur Hamer.

Lees verder

Copyright © 2022 Klimaatcommitment