Klimaatplannen financiële sector met leidraad beter te vergelijken

Duidelijkheid creëren over welke elementen in een actieplan thuishoren en de meting van het CO2-gehalte van financieringen en beleggingen. Om dit doel te bereiken, hebben de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB), Verbond van Verzekeraars, Pensioenfederatie en Dutch Fund and Asset Management Association (DUFAS)  een leidraad ontwikkeld. De leidraad is bedoeld voor de ruim 50 financiële instellingen die in 2019 het Klimaatcommitment financiële sector hebben getekend.

De Leidraad is een hulpmiddel voor de financiële instellingen bij het opstellen en/of aanpassen van de actieplannen. In deze actieplannen wordt beschreven op welke manier(en) zij de CO2-gehalte van hun beleggingen en relevante financieringen verlagen om zo de klimaatdoelstellingen van Parijs (in lijn met maximaal 1,5°C opwarming) mede te helpen realiseren.

In 2021 verscheen de eerste voortgangsrapportage over het commitment. KPMG constateerde verschillen in interpretatie van cijfers en uitkomsten van metingen over het CO2-gehalte. De sector wilde daar iets aan doen en aan haar achterban meer richting geven over welke  elementen  in het actieplan thuishoren. Beide onderdelen zijn in de leidraad verwerkt die primair bedoeld is voor financiële instellingen.

De deelnemers aan het commitment hebben tijd nodig om de aanbevelingen uit de leidraad te verwerken in hun beleid en actieplannen. Verwacht wordt dat zij hier in 2023 aan voldoen. De actieplannen die eind 2022 verschijnen, zullen naar verwachting voor een aanzienlijk deel aan de leidraad voldoen, maar nog niet volledig.

De leidraad is tot stand gekomen in overleg met het ministerie van Economische Zaken & Klimaat en het ministerie van Financiën. De leidraad wordt jaarlijks  geactualiseerd en aangescherpt.

In het Klimaatcommitment beloofde de sector de CO2 impact van relevante financieringen beleggingen te gaan meten en daar vanaf dit jaar (reductie)doelen op te zetten. Financiële instellingen bepalen welke acties het beste passen voor de eigen instelling, mits deze in lijn zijn met de doelen van het commitment.

Copyright © 2024 Klimaatcommitment