Voortgangsrapport

Klimaatcommitment financiële sector – Tweede voortgangsrapportage

Dit is de tweede voortgangsrapportage waarin de ontwikkeling van de Nederlandse financiële sector en de afstemming daarvan op het Nederlandse Klimaatcommitment en het Klimaatakkoord van Parijs wordt beschreven. Het beschrijft de voortgang van het meten van en rapporteren over het CO2e-gehalte in portefeuilles en actieplannen van de deelnemende instellingen. Deze rapportage geeft ondertekenaars en andere geïnteresseerden inzicht in de voortgang die is geboekt bij het realiseren van de afspraken uit het Klimaatcommitment. De verzamelde informatie is door de instellingen aan de hand van het Raamwerk Klimaatcommitment Financiële Sector aan KPMG verstrekt. De informatie komt veelal uit jaar- en duurzaamheidsverslagen.

Copyright © 2024 Klimaatcommitment