Klimaatcommitment financiële sector – Derde voortgangsrapportage

De nadruk in deze derde voortgangsrapportage ligt op de voortgang die de sector het afgelopen jaar heeft geboekt ten aanzien van het meten en rapporteren van het CO2-gehalte van relevante financieringen en beleggingen van financiële instellingen.

In de eerste en tweede voortgangsrapportages 2020 en 2021 lag de focus op a) het meten van het CO2-gehalte van relevante financieringen en beleggingen van de ondertekenaars van het commitment en b) de kwaliteit van de actieplannen om de CO2-reductiedoelstellingen uit te voeren. In de begeleidende brief aan de (demissionair) minister wordt ingegaan op de gezamenlijke transitieopgave en de evaluatie van het Klimaatcommitment.

Copyright © 2024 Klimaatcommitment