Vijfde Klimaatwerkconferentie Financiële Sector

De vijfde Klimaatwerkconferentie Financiële Sector op 20 mei stond in het teken van NU versnellen én successen laten zien. Want de stip op de horizon is bekend: in 2030 stoot Nederland 49% minder CO2 uit dan in 1990. De Nederlandse financiële sector loopt internationaal voorop in haar bijdrage aan de Parijse klimaatdoelen. Maar kán niet zonder de overheid als maker en aanjager van (Europees) beleid, zodat de sector gerichte klimaatinvesteringen kan doen om zo bedrijven te ondersteunen in de transitie. Handen nog verder uit de mouwen, was de oproep in online werkconferentie.

Nog meer actie om de opwarming van de aarde tegen te gaan. Dat is de opgave waar we samen voor staan, aldus gespreksleider Anouschka Laheij: “Want een recent rapport laat zien dat als we in dit tempo doorgaan, de partijen van het Parijse Klimaatakkoord de wereldwijde emissies in 2030 met maar 0.7% hebben verlaagd. Hoog tijd dus voor een nieuwe Klimaatwerkconferentie.”

Zo verwelkomde Laheij de eerste vier gasten – tevens organisatoren van deze conferentie: Eelco Dubbeling (directeur Nederlandse Vereniging van Banken), Iris van de Looij (algemeen directeur Dutch Fund and Asset Management Association), Edith Maat (directeur Pensioenfederatie) en Richard Weurding (algemeen directeur Verbond van Verzekeraars).

 

Klimaatneutrale bankbalans

Banken doen veel, gaf Dubbeling (NVB) aan, zoals het financieren van woningverduurzaming en het meten en rapporteren de klimaatimpact van portefeuilles, met als uiteindelijk doel een klimaatneutrale bankbalans. Belangrijk. Maar er is meer nodig, zoals transitiepaden vanuit de overheid. Heldere beleidslijnen, zodat ook banken inzichtelijk kunnen maken hoe ze bijdragen aan de klimaatdoelen van Parijs.

 

Aandeelhouders maken het verschil

Geen nieuwe kolencentrales – die uitspraak van het Internationaal Energieagentschap is uniek en impactvol, vond Van de Looij (DUFAS).  We worden als sector steeds meer onder druk gezet om aandelen in fossiele brandstoffen te verkopen.  Maar via actief aandeelhouderschap kan je ook het verschil maken en het bedrijf aanzetten tot verandering. Recente voorbeelden, zoals de aandeelhoudersvergadering van Shell, geven aan dat een steeds groter deel van de aandeelhouders ambitieuze klimaatdoelen verwacht van deze bedrijven.

 

Versnelling overal

Er zit zeker beweging in de klimaattransitie. Maar meters maken – dat moeten we echt samen doen. Versnelling moet overal plaatsvinden, onderstreepte ook Maat (Pensioenfederatie) Ook de pensioensector werkt hard aan meten en rapporteren van de klimaatimpact op hun portefeuilles. Voor aandelenportefeuilles kan dat al, gaf Maat aan. Lastiger ligt het bij bijvoorbeeld private equity en vastgoedportefeuilles. Er is méér data van financiële producten nodig, en om werkelijk te kunnen sturen op emissiereductie is er meer nodig dan rapporteren. De kracht van het Klimaatcommitment is dat we als financiële sector in staat zijn om te laten zien wat we bijdragen. En daar ook op aangesproken kunnen worden, besloot Maat.

 

Ook de overheid moet instappen

Het Klimaatcommitment past heel goed binnen de Europese wet- en regelgeving, is zelfs geënt daarop, gaf Weurding (Verbond van Verzekeraars) aan op de vraag van Laheij. Belangrijk zijn een gelijk speelveld en eenduidige toepassing van de Europese regels, vervolgde Weurding. Laten we niet verzanden in bureaucratie, maar de kans pakken om op dit thema samen te werken en elkaar te inspireren ten aanzien van duurzaamheidsvraagstukken. De financiële sector kan een belangrijke rol spelen, maar kan dat niet alleen. Ook de overheid speelt een belangrijke rol. De brancheverenigingen  hebben een gezamenlijke ‘groene’ brief naar de informateur gestuurd die aangeeft aan hoe de sector en de overheid elkaar kunnen steunen.

 

Expertpanel

De Klimaatwerkconferentie werd besloten met een inspirerend panelgesprek tussen experts vanuit verschillende invalshoeken. Sprekers waren Willem Schramade (Sustainable Finance Factory), Marieke Blom (hoofdeconoom ING Nederland), Maria van der Heijden (directeur-bestuurder MVO-Nederland) en Marcel Beukeboom (Klimaatgezant voor Nederland). We zijn nog lang niet in een duurzame wereld, was de afdronk van de discussie, maar de financiële sector kan wel het verschil maken. Door voorop te lopen in het kijken naar en waarderen van toekomstige klimaatrisico’s en kansen, kunnen we impuls geven aan onze klanten en de overheid om daarop te anticiperen en zo samen de opwarming van de aarde sneller terugdringen, aldus Blom (ING).

 

Handschoen oppakken

De conferentie werd besloten door Femke de Vries, onafhankelijk voorzitter van de Commissie Financiële Sector Klimaatcommitment. De duurzaamheidsopgave is complex en alleen samen tot een succes te maken, beaamde De Vries. Kijk hieronder naar De Vries’ oproep.
We kunnen de geschiedenisboeken ingaan als de generatie die het verschil maakt. Laten we die kans samen grijpen. De handschoen oppakken en niet in het midden laten liggen.

 

Kijk hier de Klimaatwerkconferentie terug.

Copyright © 2024 Klimaatcommitment