Herziene leidraad Klimaatcommitment

In 2022 hebben de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB), Verbond van Verzekeraars, Pensioenfederatie en Dutch Fund and Asset Management Association (DUFAS) een leidraad ontwikkeld voor het Klimaatcommitment. Doel van de leidraad is: duidelijkheid en uitleg geven over welke elementen in een klimaatactieplan thuishoren, en een toelichting geven op meting van het CO2-gehalte van financieringen en beleggingen. Er is een beperkte update van de leidraad gedaan en die wordt vandaag gepubliceerd. Bij de aanpassingen is rekening gehouden met internationale initiatieven en suggesties van andere belanghebbenden.

De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de eerste versie:

  1. Beleggingsinstellingen rapporteren vanaf boekjaar 2023 ook over staatsobligaties.
  2. Instellingen rapporteren vanaf boekjaar 2023 ook over scope 3 emissies of zij geven aan waarom dit niet mogelijk of niet wenselijk is.
  3. Instellingen geven bij het rapporteren van het CO2e-gehalte en bij presenteren van reductiedoelstellingen inzicht in het gebruik van carbon offsets en/of carbon credits.

Copyright © 2024 Klimaatcommitment