Iris van de Looij, algemeen directeur DUFAS (l) in gesprek met Femke de Vries, onafhankelijk voorzitter Commissie Financiële Sector Klimaatcommitment

“Van elkaar leren over de sectoren heen – een van de krachten van het Klimaatcommitment”

2022 is een spannend jaar. Zo opende Iris van de Looij, algemeen directeur van Dutch Fund and Asset Management Association (DUFAS), op 24 maart de online Klimaatwerkconferentie van de financiële sector.

2022 is een spannend jaar. Zo opende Iris van de Looij, algemeen directeur van Dutch Fund and Asset Management Association (DUFAS), op 24 maart de online Klimaatwerkconferentie van de financiële sector. In 2019 committeerde de sector zich aan de Parijse Klimaatdoelen; 2022 is het jaar van de actieplannen, inclusief reductiedoelstellingen. De mouwen zijn opgestroopt bij de 55 financiële instellingen en de 4 brancheorganisaties – NVB, Pensioenfederatie, DUFAS en het Verbond van Verzekeraars. Intussen nemen de maatschappelijke en politieke verwachtingen toe.

 

Tijd om te laten zien waar de sector staat, wat de verwachtingen zijn, wat we kunnen leren van elkaar en vooral ook van de buitenwereld, aldus Femke de Vries, onafhankelijk voorzitter van de Commissie Financiële Sector Klimaatcommitment. De Vries gaf aan dat de sector goed op weg is: al 89% rapporteert over de klimaatimpact van relevante beleggingen en financieringen. Ruim 50% heeft al een actieplan. Internationaal speelt de Nederlandse financiële sector een belangrijke rol in talrijke initiatieven, zoals PCAF en PACTA.

 

 

Iris van de Looij, algemeen directeur DUFAS (l) in gesprek met Femke de Vries, onafhankelijk voorzitter Commissie Financiële Sector Klimaatcommitment

Iris van de Looij, algemeen directeur DUFAS (l) in gesprek met Femke de Vries, onafhankelijk voorzitter Commissie Financiële Sector Klimaatcommitment


Hoe breder de scope, hoe meer actie

De uitdaging voor de sector nu volgens De Vries? “Laat niet de beschikbare data, maar de relevantie van beleggingen en financieringen leidend zijn voor opname in actieplannen voor emissiereductie. Hoe breder de scope, hoe meer actie.” De Vries nodigde collega’s binnen de financiële sector expliciet uit om belemmeringen in de verduurzamingspraktijk aan te kaarten bij experts in de eigen organisatie. “Die kunnen contact leggen met ministeries die de sector kunnen helpen met hun opgaven.”


Engagen en/of divesten?

Klanten bewegen tot verdere verduurzaming (‘engagement’) of niet-duurzame klanten uitsluiten (‘divestment’). Of beide? Kortom: wat moet een financiële instelling op weg naar emissiereductie? Divestment is de ‘makkelijke weg’ en kan zeker worden ingezet. Maar alleen als je alle hoop hebt opgegeven dat mensen en bedrijven kunnen veranderen, was de kernboodschap van expert Andres van der Linden, Senior Responsible Investment Advisor bij PGGM Investments. Bij het engagement van de toekomst gaat het om dialoog, meetbare impact en het laten zien van impact – om transparantie, aldus Van der Linden.

 

 

Liever acties dan onderhandelen

Van het engagement van grote bedrijven naar het engagement van het grote publiek. Zo luidde Rens van Tilburg, directeur van het Sustainable Finance Lab, de daaropvolgende paneldiscussie in. Hoe gaan financiële instellingen om met publieke druk en kritiek op hun actieplannen? Veel mensen vinden dat de financiële sector te weinig in beweging komt, aldus panellid Hiske Arts van Fossielvrij Nederland. “Wij geven hun een stem. Met acties in het publieke domein bereiken we meer dan aan de onderhandeltafel. Het ongemak dat wij creëren, geeft een druk waar instellingen wat mee moeten.”


Samenwerking

Het is niet zozeer vanwege ngo’s dat de financiële sector meer in beweging komt, is de ervaring van Arnaud Cohen Stuart (ING). Die beweging is breder in de maatschappij. En ook terug te zien in wetgeving, bijvoorbeeld in due diligence wetgeving. Financiële organisaties kunnen wel veel leren van de samenwerking met maatschappelijke organisaties, geeft Cohen Stuart aan. Ze hebben veel kennis van specifieke onderwerpen, een breed netwerk en maatschappelijk vertrouwen. We moeten elkaar scherp en aan de hand houden op weg naar de klimaatdoelen, vindt Cohen Stuart.  We hebben maatschappelijk organisaties echt nodig, beaamde ook Dominique Dijkhuis van APB – het pensioenfonds dat onlangs afscheid nam van fossiele brandstoffen: “Ze zijn agenda-settend en voor ons als pensioenfonds zijn draagvlak voor keuzes in portefeuilles en wetenschappelijke inzichten heel belangrijk. Veel maatschappelijke organisaties brengen dat met zich mee.”


Gezonde spanning

We hebben aan tafel de gezonde spanning tussen ngo’s en financiële sector, zo besluit Van Tilburg de paneldiscussie tussen Dijkhuis, Arts en Cohen Stuart. Waarna deelnemers kunnen deelnemen aan vier workshops met experts uit de sectoren. Doel: van elkaar leren en werken aan concrete actieplannen die de klimaatdoelen snel dichtbij brengen.

 

Copyright © 2024 Klimaatcommitment