Rapportage voortgang Klimaatcommitment naar Tweede Kamer

Ruim de helft van de financiële instellingen die het Klimaatcommitment hebben ondertekend, publiceert nu al over het CO2-gehalte van hun beleggingen en financieringen, terwijl de sector zich pas vanaf boekjaar 2020 daartoe verplicht heeft.

Ruim de helft van de financiële instellingen die het Klimaatcommitment hebben ondertekend, publiceert nu al over het CO2-gehalte van hun beleggingen en financieringen, terwijl de sector zich pas vanaf boekjaar 2020 daartoe verplicht heeft. Dat blijkt uit een overzicht van KPMG van de huidige meetmethoden dat vandaag naar de Tweede Kamer is gestuurd.

Vorige week heeft Femke de Vries, voorzitter van de Commissie Financiële Sector Klimaatcommitment, het overzicht samen met een raamwerk, aangeboden aan ministers Hoekstra en Wiebes. In het raamwerk staat welke informatie (voor zover beschikbaar) de betrokken financiële instellingen vanaf 2021 moeten publiceren. “Samen staan we sterk en zetten wij ons in voor het verlagen van CO2-uitstoot. Hoe financiële instellingen dat doen, wordt vanaf 2021 op verschillende manieren openbaar. Zo maken wij waar wat we vorig jaar zomer hebben beloofd: het stimuleren van een duurzame en leefbare wereld door de CO2-uitstoot in onze portefeuilles te verminderen,” aldus De Vries.

 

Vanaf nu wordt er jaarlijks gerapporteerd over de voortgang van de financiële sector om de CO2-uitstoot terug te dringen. Deze maatregelen zijn een rechtstreeks gevolg van het Akkoord van Parijs en het Nederlandse Klimaatakkoord. Met deze aanpak vervult de financiële sector in Europees opzicht een voortrekkersrol en wil zij als voorbeeld dienen voor andere sectoren.

 

Actieplannen en doelstellingen

De metingen en jaarlijkse rapportages geven financiële instellingen het benodigde inzicht om hun CO2-uitstoot te verminderen. In het Klimaatcommitment is afgesproken dat zij hun plannen en doelstellingen hiervoor in 2022 presenteren. Ook op dit onderdeel ondernemen verschillende ondertekenaars al actie. Voorbeelden zijn investeringen in impactbeleggingen als wind– en zonneparken, lagere rentes voor duurzame hypotheekproducten, het vervangen van asbestdaken van bedrijven door zonnepanelen en het faciliteren van de aanleg van groene daken.

 

Gezamenlijke initiatieven

Daarnaast trekt de sector gezamenlijk op, zoals bij het ‘Net Zero Investment Framework’. Ruim 300 investeerders wereldwijd, waaronder ook veel Nederlandse financiële partijen, werken bijvoorbeeld samen in het Climate Action 100+ Initiative. Een ander voorbeeld is de ‘Financieringswijzer’. In de komende periode verwacht de Nederlandse financiële sector nog veel meer stappen te zetten om publiek-private investeringen van de grond te krijgen.

 

Commitment aan Klimaatakkoord

De financiële sector wil een bijdrage leveren aan de doelen van het Akkoord van Parijs en het Nederlandse Klimaatakkoord. Daarom tekenden 53 financiële instellingen in 2019 het Klimaatcommitment. Hierin spraken zij onder andere af dat zij vanaf boekjaar 2020 rapporteren over het CO2-gehalte van hun beleggingen en leningen.

Zoals vastgelegd in het commitment, organiseren de vier financiële koepels (Nederlandse Vereniging van Banken, Verbond van Verzekeraars, Pensioenfederatie en DUFAS) werkconferenties over het meten en sturen op klimaatimpact. De vierde werkconferentie was georganiseerd door de Pensioenfederatie en vond 24 november 2020 plaats.

 

Publicaties

Copyright © 2024 Klimaatcommitment