Financiële sector ondertekent Klimaatcommitment

Circa vijftig banken, verzekeraars, pensioenfondsen en vermogensbeheerders en hun koepels hebben zich vandaag gecommitteerd aan de klimaatdoelen van het kabinet.

In het bijzijn van minister Hoekstra van Financiën hebben zij hun handtekening gezet onder een commitment waarmee zij zich verplichten vanaf 2020 te rapporteren over de klimaatimpact van hun financieringen en beleggingen. Daarnaast zullen ze uiterlijk in 2022 actieplannen klaar hebben die bijdragen aan een vermindering van de uitstoot van CO2.

De sector draagt daarmee zowel nationaal als internationaal bij aan het bereiken van de klimaatdoelstellingen van Parijs. De toezeggingen zijn niet vrijblijvend. De inzet van de financiële sector wordt continu gemonitord en de afspraken worden elke vijf jaar opnieuw beoordeeld. Het beoogde Klimaatakkoord heeft tot doel om de uitstoot van broeikasgassen in 2030 op een kosteneffectieve wijze met 49% te verminderen ten opzichte van 1990.

De financiële sector wil een substantiële bijdrage leveren aan verduurzamingsprojecten om de energietransitie in de verschillende sectoren van de economie en de samenleving goed vorm te geven. Ook gaat de sector de samenwerking tussen verschillende soorten financiële instellingen, waaronder Invest-NL, versterken om de financieringsmogelijkheden voor klimaatvriendelijke projecten te vergroten.

Zoals is vastgelegd in het commitment, organiseren de vier financiële koepels (Nederlandse Vereniging van Banken, Verbond van VerzekeraarsPensioenfederatie en DUFAS) werkconferenties over het meten en sturen op klimaatimpact. Hierbij is het Platform voor Duurzame Financiering betrokken. Doel is om onderling kennis en ervaringen te delen. Dit betreft kennis over zowel financiering van verduurzamingsprojecten als het meten van het CO2-gehalte van financieringen en beleggingen.

Begin dit jaar vond de eerste werkconferentie plaats, georganiseerd door de Nederlandse Vereniging van Banken met als thema klimaatrisico’s. Vorige week dinsdag verwelkomde het Verbond van Verzekeraars ruim 150 bezoekers voor de tweede editie. Tijdens deze sessie lag de nadruk op samenwerken bij het meten van de impact van financieringen en beleggingen. De derde sessie staat gepland voor begin volgend jaar.

 

Filmische terugblik op de ondertekening:

 

Dit zeggen de betrokken voorzitters over het commitment:

“In korte tijd zijn pensioenfondsen, verzekeraars, banken en vermogensbeheerders er in geslaagd om zich vrijwillig en collectief te verbinden aan de doelen van Parijs. Zij gaan daar ook publiek verantwoording over afleggen. Dat is internationaal baanbrekend en daar ben ik ontzettend trots op. Dit is echter pas het begin. Nu is het zaak om te gaan leveren en de afspraken die we met de samenleving hebben gemaakt na te komen.”

-Gerard van Olphen, bestuursvoorzitter APG Groep en in de afgelopen periode voorzitter van de taakgroep Financiën

 

“We doen dit niet alleen omdat het simpelweg good business is. De transitie biedt economische kansen. Het is ook verstandig risicobeleid om klimaatrisico’s heel serieus te nemen. Maar we doen dit vooral omdat we het als onze maatschappelijke verantwoordelijkheid zien. Als financiële sector kunnen wij – samen met onze klanten – het verschil maken. Ik ben er trots op dat wij dit niet alleen doen als bankensector, maar samen de drie andere koepels.”

–Chris Buijink, voorzitter Nederlandse Vereniging van Banken

 

“Ik ben er trots op dat wij dit akkoord ondertekenen. De hele verzekeringssector voelt de urgentie en de noodzaak om nog meer specifieke aandacht voor klimaatbeleid te ontwikkelen. De kracht van deze ondertekening is dat de hele sector zich verbindt aan het terugdringen van CO2. Als je allemaal dezelfde doelstelling hebt, sta je samen sterk. Het verduurzamen van onze samenleving, daar zetten verzekeraars zich voor 100 procent voor in.”

–Willem van Duin, voorzitter Verbond van Verzekeraars

 

“Pensioenfondsen beleggen om hun deelnemers een goed pensioen te kunnen bieden. Maar we willen ook dat zij daarvan kunnen genieten in een leefbare wereld. Daarom committeren we ons vandaag aan afspraken over het terugdringen van CO2.”

–Shaktie Rambaran Mishre, voorzitter Pensioenfederatie

 

“De Nederlandse financiële sector heeft wereldwijd gezien een unieke stap gezet door samen te werken binnen de gehele Nederlandse financiële keten om de klimaatdoelstellingen van de overheid en alle relevante partijen binnen het Nederlandse klimaatakkoord te helpen behalen. We hebben anderhalf jaar aan dit commitment gewerkt en het is fantastisch dat we tot een gezamenlijk akkoord zijn gekomen. Het is nu de taak van de financiële sector om de afspraken te implementeren en op transparante wijze voortgang te laten zien.”

–Roelie van Wijk, voorzitter DUFAS

 

 

De voorzitter van DUFAS, Roelie van Wijk, voorzitter van de Pensioenfederatie, Shaktie Rambaran Mishre, minister Hoekstra, voorzitter Klimaatberaad Nijpels, voorzitter van het Verbond van Verzekeraars Willem van Duin en NVB-voorzitter Chris Buijink

Voorzitter Dufas, Roelie van Wijk, voorzitter van de Pensioenfederatie, Shaktie Rambaran Mishre, minister Hoekstra, voorzitter Klimaatberaad Nijpels, voorzitter van het Verbond van Verzekeraars Willem van Duin en NVB-voorzitter Chris Buijink

Copyright © 2024 Klimaatcommitment