Publicatie

Klimaatcommitment financiële sector – Tweede voortgangsrapportage

19 december 2022 | 2 min. leestijd

Dit is de tweede voortgangsrapportage waarin de ontwikkeling van de Nederlandse financiële sector en de afstemming daarvan op het Nederlandse Klimaatcommitment en het Klimaatakkoord van Parijs wordt beschreven. Het beschrijft de voortgang van het meten van en rapporteren over het CO2e-gehalte in portefeuilles en actieplannen van de deelnemende instellingen. Deze rapportage geeft ondertekenaars en andere geïnteresseerden inzicht in de voortgang die is geboekt bij het realiseren van de afspraken uit het Klimaatcommitment. De verzamelde informatie is door de instellingen aan de hand van het Raamwerk Klimaatcommitment Financiële Sector aan KPMG verstrekt. De informatie komt veelal uit jaar- en duurzaamheidsverslagen.

Lees verder

Publicatie

Brieven aan de ministers Kaag en Jetten

29 maart 2022 | 2 min. leestijd

Op 29 maart 2022 schrijven de vier koepels een brief aan minister Kaag en een brief aan minister Jetten. Met

Lees verder

Publicatie

Klimaatcommitment financiële sector – Eerste voortgangsrapportage

7 oktober 2021 | 2 min. leestijd

Begeleidende brief eerste voortgangsrapportage Klimaatcommitment Eerste voortgangsrapportage Klimaatcommitment van de financiële sector First progress report of the financial sector’s Climate

Lees verder

Publicatie

Klimaatcommitment van de financiële sector

15 april 2021 | 2 min. leestijd

De financiële sector (banken, pensioenfondsen, verzekeraars en vermogensbeheerders) neemt het initiatief om een bijdrage te leveren aan de uitvoering van

Lees verder

Publicatie

Brief voortgang Klimaatcommitment

31 maart 2021 | 2 min. leestijd

Op 30 oktober 2020 schrijft de sector een brief aan de minister van Financiën. In de brief staat welke acties

Lees verder

Copyright © 2023 Klimaatcommitment