Publicatie

Financiële sector zet voortrekkersrol Klimaatcommitment door

8 mei 2024 | 3 min. leestijd

Banken, verzekeraars, pensioenfondsen en vermogensbeheerders gaan hun inzet op de financiering van de energietransitie intensiveren. In het nieuwe Werkplan Klimaatcommitment is vastgelegd op welke wijze de financiële sector haar internationale voortrekkersrol op klimaatgebied blijft vervullen. Zo gaan financiële partijen onderling en samen met externe partners kennis en ervaring op dit terrein verder verdiepen en uitwisselen.

Lees verder

Publicatie

Klimaatcommitment financiële sector – Derde voortgangsrapportage

9 februari 2024 | 2 min. leestijd

De nadruk in deze derde voortgangsrapportage ligt op de voortgang die de sector het afgelopen jaar heeft geboekt ten aanzien van het meten en rapporteren van het CO2-gehalte van relevante financieringen en beleggingen van financiële instellingen.

Lees verder

Nieuws

Inschrijven 10e Klimaatwerkconferentie: “het weer van de toekomst”

20 oktober 2023 | 2 min. leestijd

Klimaat-ontwikkelingen zijn ook van groot belang voor de financiёle sector, bijvoorbeeld voor beleggingen en verzekeringen. Onderwerp van de 10e Klimaatwerkconferentie

Lees verder

Copyright © 2024 Klimaatcommitment