Opladen elektrische auto

Tweede Klimaatwerkconferentie

Margot Ribberink was de keynote speaker tijdens de tweede Klimaatwerkconferentie, waarin de vraag centraal stond of de financiële sector klaar is voor klimaatverandering.

Margot Ribberink was de keynote speaker tijdens de tweede Klimaatwerkconferentie, waarin de vraag centraal stond of de financiële sector klaar is voor klimaatverandering. Ribberink was de eerste weervrouw op de Nederlandse televisie en heeft zo’n twintig jaar het weerbericht bij RTL4 gepresenteerd. Sinds begin dit jaar (2019) houdt ze zich fulltime bezig met weer, klimaat en duurzaamheid. Ze wil de massa in beweging krijgen om anders te gaan leven, maar dat moet stapje voor stapje. “Dat lukt niet met één gesprek.”  Tijdens de werkconferentie gaf ze de deelnemers mee hun klanten te stimuleren om drie dingen anders te gaan doen: anders eten (meer planten), overstappen op echte groene stroom en anders gaan reizen. Daarnaast kan de financiële sector veel impact hebben met hun geld, “maar ik vraag me af of ze ook precies weten waar hun geld zit. Begin 2019 hebben 22 rijke Nederlanders hun investeringen in olie, gas en kolen teruggetrokken. Zij wilden een duidelijk signaal afgeven richting de fossiele industrie. De totale waarde van die investeringen was zo’n 200 miljoen euro. Moet je je eens voorstellen wat het effect zou zijn als verzekeraars dat doen?”

Meer weten over wat Ribberink te vertellen had tijdens de werkconferentie? Lees dan de longread!

Tweede editie Klimaatwerkconferentie

“Wij denken mee en committeren ons door de toezegging om de CO2-impact van de sector te meten en reductiedoelstellingen af te spreken. Maar dat lukt alleen door samen te werken”, benadrukte Richard Weurding, algemeen directeur van het Verbond van Verzekeraars tijdens de tweede werkconferentie klimaatimpact. Deze editie stond dan ook in het teken van multidisciplinaire samenwerking.

Copyright © 2024 Klimaatcommitment