Brief voortgang Klimaatcommitment

Op 30 oktober 2020 schrijft de sector een brief aan de minister van Financiën. In de brief staat welke acties zijn ondernomen en welke plannen zijn gemaakt om de afspraken uit het Klimaatcommitment in de praktijk te brengen.

Copyright © 2024 Klimaatcommitment