Brieven aan de ministers Kaag en Jetten

Op 29 maart 2022 schrijven de vier koepels een brief aan minister Kaag en een brief aan minister Jetten. Met het verzoek om in het licht van de klimaatambities van het kabinet-Rutte IV en de uitwerking hiervan, op korte termijn in gesprek te gaan over deze ambities en samenwerking.
Lees verder

 

 

Klimaatcommitment financiële sector – Eerste voortgangsrapportage

Bekijk de voortgangsrapportage

 

 

Brief voortgang Klimaatcommitment

Op 30 oktober 2020 schrijft de sector een brief aan de Tweede Kamer. In de brief staat welke acties zijn ondernomen en welke plannen zijn gemaakt om de afspraken uit het Klimaatcommitment in de praktijk te brengen.
Bekijk de brief

 

Overzicht huidige klimaatmeetmethoden in de sector

Op welke manier meten financiële instellingen het CO2-gehalte van hun beleggings- en kredietportefeuilles? KPMG heeft de status van het meten van het CO2-gehalte bij partijen die het commitment hebben ondertekend beschreven. Het goede nieuws dat ruim de helft van de partijen al in meer of mindere mate rapporteren over het CO2-gehalte van relevante financieringen en beleggingen.
Bekijk het overzicht

 

Raamwerk Klimaatcommitment Financiële Sector

In opdracht van de Commissie Financiële Sector Klimaatcommitment heeft KPMG een raamwerk ontwikkeld waarlangs deelnemende financiële instellingen, via publieke kanalen, informatie aanleveren. Deze informatie zal op geaggregeerd niveau gebruikt worden voor de sectorrapportage over de voortgang van de financiële sector ten aanzien van het Klimaatcommitment.
Bekijk het raamwerk

 

Klimaatcommitment Financiële sector

De financiële sector (banken, pensioenfondsen, verzekeraars en vermogensbeheerders) neemt het initiatief om een bijdrage te leveren aan de uitvoering van het Akkoord van Parijs en het Klimaatakkoord.
Lees het Klimaatcommitment

Copyright © 2024 Klimaatcommitment